Книжный интернет магазин в Киеве - интернет магазин книг Бамбук
книжный интернет магазин
українською по-русски
Укажите email и пароль:
   
Регистрация
Кол-во: 0 шт.
Скидка: 0%
0.00 грн.
Просмотреть содержимое заказа
Карта покупателя
Новинки Самые популярные книги Акции Книги
 
Расширенный поиск Нужна помощь? Партнерка
Книги
[]
Акции и предложения(+3)
- Новые Поступления(+165)

- Букинистическая книга
[] Дом. Досуг. Семья. Хобби
[] Естественные науки(+2)
[] Книги детям(+18)
[] Компьютеры. Программирование и Cети
[] Наука. Техника(+1)
[] Нехудожественная литература(+1)
[] Образование и учеба(+10)
- Разное(+131)
[] Художественная литература(+4)
[] Эзотерика, Религия, Оккультизм
[] Экономика, бизнес, финансы(+3)

Глас народа


Какой из нижеперечисленных факторов является для Вас наиболее значимым при покупке новой книги?

Рецензия, прочитанная в специализированных газетах и журналах
Резонанс, вызванный книгой в печатных и электронных СМИ
Имя автора
Отзывы друзей и коллег
Исключительно собственное мнение
Книжные сайты, где пользователи делятся прочитанным28.75

Перший каталог авторів Я Галерея
Перший каталог авторів Я Галерея 
 купить
Позиция отсутствует.

Оставьте заявку .Мы постараемся ее отыскать, немедленно известив Вас об этом.


ISBN : 978-966-96916-6-8
Издание: Печатное, мягкий переплет
Язык: Украинский
Год издания: 
Место издания: КИЕВ
Издатель:  Артбук
Жанр:  Живопись, графика, скульптура
История и теория искусств
Вес, кг:  0.500
Код Товара: 164151

Перед Вами перший каталог авторів Я Галерея. У певному розумінні, це документ, якому належить посісти особливе місце в історії українського мистецтва й культури. Це своєрідна мітка часу, точка відліку. Сьогодні в Україні зароджується цивілізований арт-ринок, починається період, коли мистецтво відкрито декларує свою цінність і вартість. З часом такі каталоги будуть характеризувати епоху, давати ціновий зріз робіт того чи іншого автора, розповідати про тенденції розвитку українського арт-ринку у певний період. Минають часи підпільної торгівлі в майстернях і принизливого суміщення в особі художника творчої й менеджерсько-комерційної функцій. На галерейному просторі України з’являються нові персоналії, які беруть на себе роль арт-менеджерів – агентів художників, надаючи їм фінансову та інформаційну підтримку. Відкриття арт-центру Я Галерея у квітні 2007 року стало моєю відповіддю на своєрідний виклик часу. Я Галерея зібрала коло різноманітних, оригінальних та потужних авторів з усієї України – Києва, Львова, Луганська, Харкова, Черкас, а я поєднав у собі кураторську й арт-менеджерську функції, веду активну просвітницьку діяльність. Моя мета на найближчі декілька років – відкрити представництва Я Галерея в інших містах України, щоб об’єднати державу єдиним культурним кільцем. Сьогодні ми переживаємо процес становлення цивілізованого арт-ринку в Україні, і в цьому, перш за все, заслуга приватних галерей та культурних центрів. Кожен з них працює у своєму напрямку, таким чином, мистецтво почало приваблювати різнопланову аудиторію, а цінова політика багатьох художників дозволяє колекціонувати роботи різним верствам населення. Сучасне мистецтво піднялося нині на найвищий щабель суспільного життя, адже його задекларовано як мову політичного спілкування. Українські бізнесмени, захоплені мистецтвом, отримали підтвердження того, що ця тема дійсно цікава з різних позицій – від вдячності людей, які мають можливість споглядати мистецькі твори під час виставок, до престижу володіти предметами сучасного мистецтва й задоволення від процесу їх колекціонування. Усі ці обставини дають мені надію і надихають на подальшу активність. ISBN:978-966-96916-6-8

  Возможно Вас заинтересует

Национальная га
лерея. Берлин Е
лена Милюгина А
льбом знакомит 
читателя с худо
жественными кол
лекциями Берлин
ской национальн
ой галереи. Они
 входят в компл
Национальная ...
2344.00 грн
Купить
Национальная га
лерея искусств.
 Вашингтон Елен
а Милюгина Альб
ом знакомит чит
ателей с Национ
альной галереей
 искусств в Ваш
ингтоне. Всего 
лишь за 70 лет
Национальная ...
4047.00 грн
Купить
Эрмитаж. Галере
я драгоценносте
й Е. П. Трубкин
а Среди многочи
сленных залов Г
осударственного
 Эрмитажа, где 
представлены ве
личайшие произв
едения искусств
ISBN:978-5-91535-146-1 ">
Эрмитаж. Галерея ...
261.00 грн
Купить
Василий Тропини
н Серия Альбом, выходящий в серии `Золотая галерея русской живописи`, посвящен творчеству выдающегося русского портретиста первой половины XIX века Василия Андреевича Тропинина (1780 (1776?)-1857). Будучи по рождению крепостным, он благодаря таланту и упорству сумел стать `академиком портретной живописи` и самым известным и почитаемым в Москве портретистом. Галерея созданных Тропининым образов охватывает самые ...">
Василий Тропинин ...
157.08 грн
Купить
Михаил Нестеров
. Серия
Михаил Нестеров. ...
476.00 грн
Купить
Третьяковская г
алерея. Путевод
итель (на японс
ком языке) Роди
онов В. Иллюстр
ированный альбо
м-путеводитель 
знакомит с бесц
енными сокровищ
ами Третьяковск
Третьяковская ...
542.00 грн
Купить
Третьяковская г
алерея. Путевод
итель В. Родион
ов Иллюстрирова
нный альбом - п
утеводитель зна
комит с бесценн
ыми сокровищами
 Третьяковской 
галереи. Альбом
Третьяковская ...
542.00 грн
Купить
Живопись и граф
ика. К 70-летию
 художника Отро
шко. Серия: Гал
ерея великих ма
стеров Отрошко 
О.П. 208 стр. К
нига посвящена 
творчеству изве
стного российск
Живопись и графика. ...
284.00 грн
Купить
Яков Каган-Шабш
ай и его Еврейс
кая художествен
ная галерея Яко
в Брук Фигура л
егендарная в ис
тории отечестве
нной науки и об
разования, круп
ный ученый, инж
Яков Каган-Шабшай и ...
954.00 грн
Купить
Семирадский (мя
гкий переплет/Б
ольшая художест
венная галерея)
 Зорина Е. Г. С
емирадский (мяг
кий переплет/Бо
льшая художеств
енная галерея) 
<b>ISBN:978-5-7
Семирадский (мягкий ...
560.00 грн
Купить


Оставить отзыв
Оцените эту позицию:

 • Доставка:
  по Киеву:
  • курьером - 35 грн.(независимо от веса) /бесплатноот 500 грн.
  • до склада через Новая Почта от 35 грн.
  по Украине:
  • до склада в вашем городе через Новая Почта или УкрПочта - от 35 грн.
  • адресная доставка до дверей Новая Почта или УкрПочта - от 45 грн.
  в другие страны:
  • по тарифам УкрПочты, UPS, DHL.
 • Оплата:
  • наличные при получении товара;
  • банковский перевод;
  • online (VISA/MasterCard, WebMoney, Приват24).
 • Гарантия
   Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.


Контакты | | Условия оплаты | Условия доставки | | О нас | Распродажа

Bambook.com в социальных сетях: Facebook

Мы все очень стараемся чтобы наш магазин был лучшим !
Команда разработчиков. Copyright © 2001, 2007, 2014 support@bambook.com