Книжный интернет магазин в Киеве - интернет магазин книг Бамбук
книжный интернет магазин
українською по-русски
Укажите email и пароль:
   
Регистрация
Кол-во: 0 шт.
Скидка: 0%
0.00 грн.
Просмотреть содержимое заказа
Карта покупателя
Новинки Самые популярные книги Акции Книги
 
Расширенный поиск Нужна помощь? Партнерка
Книги
[]
Акции и предложения(+1)
- Новые Поступления(+873)

- Букинистическая книга
[] Дом. Досуг. Семья. Хобби(+7)
[] Естественные науки(+3)
[] Книги детям(+47)
[] Компьютеры. Программирование и Cети
[] Наука. Техника(+1)
[] Нехудожественная литература(+5)
[] Образование и учеба(+8)
- Разное(+800)
[] Художественная литература(+3)
[] Эзотерика, Религия, Оккультизм(+2)
[] Экономика, бизнес, финансы

Глас народа


Какой из нижеперечисленных факторов является для Вас наиболее значимым при покупке новой книги?

Рецензия, прочитанная в специализированных газетах и журналах
Резонанс, вызванный книгой в печатных и электронных СМИ
Имя автора
Отзывы друзей и коллег
Исключительно собственное мнение
Книжные сайты, где пользователи делятся прочитанным28.75

Перший каталог авторів Я Галерея
Перший каталог авторів Я Галерея 
 купить
Позиция отсутствует.

Оставьте заявку .Мы постараемся ее отыскать, немедленно известив Вас об этом.


ISBN : 978-966-96916-6-8
Издание: Печатное, мягкий переплет
Язык: Украинский
Год издания: 
Место издания: КИЕВ
Издатель:  Артбук
Жанр:  Живопись, графика, скульптура
История и теория искусств
Вес, кг:  0.500
Код Товара: 164151

Перед Вами перший каталог авторів Я Галерея. У певному розумінні, це документ, якому належить посісти особливе місце в історії українського мистецтва й культури. Це своєрідна мітка часу, точка відліку. Сьогодні в Україні зароджується цивілізований арт-ринок, починається період, коли мистецтво відкрито декларує свою цінність і вартість. З часом такі каталоги будуть характеризувати епоху, давати ціновий зріз робіт того чи іншого автора, розповідати про тенденції розвитку українського арт-ринку у певний період. Минають часи підпільної торгівлі в майстернях і принизливого суміщення в особі художника творчої й менеджерсько-комерційної функцій. На галерейному просторі України з’являються нові персоналії, які беруть на себе роль арт-менеджерів – агентів художників, надаючи їм фінансову та інформаційну підтримку. Відкриття арт-центру Я Галерея у квітні 2007 року стало моєю відповіддю на своєрідний виклик часу. Я Галерея зібрала коло різноманітних, оригінальних та потужних авторів з усієї України – Києва, Львова, Луганська, Харкова, Черкас, а я поєднав у собі кураторську й арт-менеджерську функції, веду активну просвітницьку діяльність. Моя мета на найближчі декілька років – відкрити представництва Я Галерея в інших містах України, щоб об’єднати державу єдиним культурним кільцем. Сьогодні ми переживаємо процес становлення цивілізованого арт-ринку в Україні, і в цьому, перш за все, заслуга приватних галерей та культурних центрів. Кожен з них працює у своєму напрямку, таким чином, мистецтво почало приваблювати різнопланову аудиторію, а цінова політика багатьох художників дозволяє колекціонувати роботи різним верствам населення. Сучасне мистецтво піднялося нині на найвищий щабель суспільного життя, адже його задекларовано як мову політичного спілкування. Українські бізнесмени, захоплені мистецтвом, отримали підтвердження того, що ця тема дійсно цікава з різних позицій – від вдячності людей, які мають можливість споглядати мистецькі твори під час виставок, до престижу володіти предметами сучасного мистецтва й задоволення від процесу їх колекціонування. Усі ці обставини дають мені надію і надихають на подальшу активність. ISBN:978-966-96916-6-8

  Возможно Вас заинтересует

Thе Tretyakov G
allery / Третья
ковская галерея
 Галина Андреев
а,Валентин Роди
онов,Ольга Юшко
ва,Ирина Лейтес
 The State Tret
yakov Gallery i
s one of the la
Thе Tretyakov ...
2609.00 грн
Купить
Яков Каган-Шабш
ай и его Еврейс
кая художествен
ная галерея Яко
в Брук Фигура л
егендарная в ис
тории отечестве
нной науки и об
разования, круп
ный ученый, инж
Яков Каган-Шабшай и ...
954.00 грн
Купить
Библиотека Вати
кана. Галерея У
рбана VIII. Сик
стинские залы. 
Залы Павла Кисе
лев А.К. Ватика
нская апостольс
кая библиотека 
- крупнейшая со
кровищница руко
Библиотека ...
1556.00 грн
Купить
Василий Тропини
н Серия Альбом, выходящий в серии `Золотая галерея русской живописи`, посвящен творчеству выдающегося русского портретиста первой половины XIX века Василия Андреевича Тропинина (1780 (1776?)-1857). Будучи по рождению крепостным, он благодаря таланту и упорству сумел стать `академиком портретной живописи` и самым известным и почитаемым в Москве портретистом. Галерея созданных Тропининым образов охватывает самые ...">
Василий Тропинин ...
157.08 грн
Купить
Военная галерея
 1812 года. Джо
рдж Доу Мартиро
сова Мария Альб
ертовна Жизненн
ый путь английс
кого живописца 
Джорджа Доу был
 до обидного ко
роток. Начатый
Военная галерея ...
4349.00 грн
Купить
Галерея Академи
и И. Кравченко 
Флорентийская Г
алерея Академии
 была создана в
 XVIII веке при
 старейшей Акад
емии изящных ис
кусств. В музее
 можно увидеть
Галерея Академии
66.00 грн
Купить
Галерея географ
ических карт. М
узеи Ватикана К
иселев А.К. Бог
атая внутренним
 убранством гал
ерея географиче
ских карт наход
ится в Папском 
дворце Ватикана
Галерея ...
2155.00 грн
Купить
Галерея Дориа-П
амфили Н. Геташ
вили Если пройт
ись по римской 
виа дель Корсо,
 то история нап
омнит о себе на
 каждом шагу: д
ворцами, храмам
и, респектабель
Галерея ...
187.00 грн
Купить
Галерея драгоце
нностей. Коллек
ции европейског
о ювелирного ис
кусства Ольга К
остюк Издание р
ассказывает об 
истории создани
я коллекции дра
гоценностей Эрм
Галерея ...
2934.00 грн
Купить
Галерея Маурицх
ейс. Гаага Елен
а Милюгина Альб
ом знакомит чит
ателя с историе
й и художествен
ной коллекцией 
Королевской гал
ереи Маурицхейс
 в Гааге.
Галерея Маурицхейс. ...
2454.00 грн
Купить


Оставить отзыв
Оцените эту позицию:

 • Доставка:
  по Киеву:
  • Курьером - (независимо от веса) 35 грн. беcплатно от 500 грн.
  • НОВАЯ Почта (склад-склад) от 25 грн.
  по Украине:
  • НОВАЯ Почта (склад-склад) от 35 грн.
  • УкрПочта от 35 грн.
  в другие страны:
  • УкрПочта, UPS, DHL. - в соответствии с действующими тарифами
 • Оплата:
  • Карточкой через систему LiqPay
  • Наличными-Privat24
  • Наличными
  • Оплата через Банк
  • Наложенный платеж
 • Гарантия
   Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.


Контакты | | Условия оплаты | Условия доставки | | О нас | Распродажа

Bambook.com в социальных сетях: Facebook

Мы все очень стараемся чтобы наш магазин был лучшим !
Команда разработчиков. Copyright © 2001, 2007, 2014 support@bambook.com