Книжный интернет магазин в Киеве - интернет магазин книг Бамбук
книжный интернет магазин
українською по-русски
Укажите email и пароль:
   
Регистрация
Кол-во: 0 шт.
Скидка: 0%
0.00 грн.
Просмотреть содержимое заказа
Карта покупателя
Новинки Самые популярные книги Акции Книги
 
Расширенный поиск Нужна помощь? Партнерка
Книги
[]
Акции и предложения
- Новые Поступления(+647)

- Букинистическая книга
[] Дом. Досуг. Семья. Хобби(+1)
[] Естественные науки(+6)
[] Книги детям(+45)
[] Компьютеры. Программирование и Cети(+2)
[] Наука. Техника
[] Нехудожественная литература(+6)
[] Образование и учеба(+12)
- Разное(+574)
[] Художественная литература(+3)
[] Эзотерика, Религия, Оккультизм
[] Экономика, бизнес, финансы

Глас народа


Какой из нижеперечисленных факторов является для Вас наиболее значимым при покупке новой книги?

Рецензия, прочитанная в специализированных газетах и журналах
Резонанс, вызванный книгой в печатных и электронных СМИ
Имя автора
Отзывы друзей и коллег
Исключительно собственное мнение
Книжные сайты, где пользователи делятся прочитанным28.75

Перший каталог авторів Я Галерея
Перший каталог авторів Я Галерея 
 купить
Позиция отсутствует.

Оставьте заявку .Мы постараемся ее отыскать, немедленно известив Вас об этом.


ISBN : 978-966-96916-6-8
Издание: Печатное, мягкий переплет
Язык: Украинский
Год издания: 
Место издания: КИЕВ
Издатель:  Артбук
Жанр:  Живопись, графика, скульптура
История и теория искусств
Вес, кг:  0.500
Код Товара: 164151

Перед Вами перший каталог авторів Я Галерея. У певному розумінні, це документ, якому належить посісти особливе місце в історії українського мистецтва й культури. Це своєрідна мітка часу, точка відліку. Сьогодні в Україні зароджується цивілізований арт-ринок, починається період, коли мистецтво відкрито декларує свою цінність і вартість. З часом такі каталоги будуть характеризувати епоху, давати ціновий зріз робіт того чи іншого автора, розповідати про тенденції розвитку українського арт-ринку у певний період. Минають часи підпільної торгівлі в майстернях і принизливого суміщення в особі художника творчої й менеджерсько-комерційної функцій. На галерейному просторі України з’являються нові персоналії, які беруть на себе роль арт-менеджерів – агентів художників, надаючи їм фінансову та інформаційну підтримку. Відкриття арт-центру Я Галерея у квітні 2007 року стало моєю відповіддю на своєрідний виклик часу. Я Галерея зібрала коло різноманітних, оригінальних та потужних авторів з усієї України – Києва, Львова, Луганська, Харкова, Черкас, а я поєднав у собі кураторську й арт-менеджерську функції, веду активну просвітницьку діяльність. Моя мета на найближчі декілька років – відкрити представництва Я Галерея в інших містах України, щоб об’єднати державу єдиним культурним кільцем. Сьогодні ми переживаємо процес становлення цивілізованого арт-ринку в Україні, і в цьому, перш за все, заслуга приватних галерей та культурних центрів. Кожен з них працює у своєму напрямку, таким чином, мистецтво почало приваблювати різнопланову аудиторію, а цінова політика багатьох художників дозволяє колекціонувати роботи різним верствам населення. Сучасне мистецтво піднялося нині на найвищий щабель суспільного життя, адже його задекларовано як мову політичного спілкування. Українські бізнесмени, захоплені мистецтвом, отримали підтвердження того, що ця тема дійсно цікава з різних позицій – від вдячності людей, які мають можливість споглядати мистецькі твори під час виставок, до престижу володіти предметами сучасного мистецтва й задоволення від процесу їх колекціонування. Усі ці обставини дають мені надію і надихають на подальшу активність. ISBN:978-966-96916-6-8
0

  Возможно Вас заинтересует

Александр Ивано
в. Серия `Золот
ая галерея русс
кой живописи` С
. С. Степанова 
72 стр. Кpупней
ший исторически
й живописец пер
вой половины XI
X века. Алексан
Александр Иванов. ...
476.00 грн
Купить
Яков Каган-Шабш
ай и его Еврейс
кая художествен
ная галерея Яко
в Брук Фигура л
егендарная в ис
тории отечестве
нной науки и об
разования, круп
ный ученый, инж
Яков Каган-Шабшай и ...
846.00 грн
Купить
Василий Тропини
н Серия `Золота
я галерея русск
ой живописи` Ю.
 И. Волгина Кн
ига содержит 72
 стр. Альбом, в
ыходящий в сери
и `Золотая гале
рея русской жив
Василий Тропинин ...
157.08 грн
Купить
Военная галерея
 1812 года. Джо
рдж Доу М. А. М
артиросова 340 
стр.Книга знако
мит с собранием
 портретов русс
ких героев войн
ы 1812-1814 г.–
«Военной галере
Военная галерея ...
3740.00 грн
Купить
Галерея Академи
и И. Кравченко 
Флорентийская Г
алерея Академии
 была создана в
 XVIII веке при
 старейшей Акад
емии изящных ис
кусств. В музее
 можно увидеть
Галерея Академии
134.00 грн
Купить
Галерея Академи
и Н. Геташвили,
 Л. Чечик Галер
ея Академии в В
енеции - художе
ственный музей,
 в котором хран
ится самая боль
шая коллекция в
енецианской жив
Галерея Академии
217.00 грн
Купить
Галерея Бельвед
ер. Вена Кшишто
ф Курек Галерея
 Бельведер - ху
дожественный му
зей, расположен
ный в дворцовом
 замке Бельведе
р в Вене. Произ
ведения искусст
Галерея Бельведер. ...
495.00 грн
Купить
Галерея Бельвед
ер. Вена М. Сил
ина Книга посвя
щена известнейш
ему художествен
ному музею в ве
нском дворце Бе
льведер. В его 
коллекцию входя
т живописные пр
Галерея Бельведер. ...
558.00 грн
Купить
Галерея Дориа-П
амфили Н. Геташ
вили Если пройт
ись по римской 
виа дель Корсо,
 то история нап
омнит о себе на
 каждом шагу: д
ворцами, храмам
и, респектабель
Галерея ...
187.00 грн
Купить
Галерея Тейт А.
 Майкапар Галер
ея Тейт в Лондо
не - собрание ж
ивописи и графи
ки, включающее 
богатейшую в ми
ре коллекцию па
мятников англий
ского искусства
Галерея Тейт
145.00 грн
Купить


Оставить отзыв
Оцените эту позицию:

 • Доставка:
  по Киеву:
  • курьером - 35 грн.(независимо от веса) /бесплатноот 500 грн.
  • до склада через Новая Почта от 35 грн.
  по Украине:
  • до склада в вашем городе через Новая Почта или УкрПочта - от 35 грн.
  • адресная доставка до дверей Новая Почта или УкрПочта - от 45 грн.
  в другие страны:
  • по тарифам УкрПочты, UPS, DHL.
 • Оплата:
  • наличные при получении товара;
  • банковский перевод;
  • online (VISA/MasterCard, WebMoney, Приват24).
 • Гарантия
   Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.


Контакты | | Условия оплаты | Условия доставки | | О нас | Распродажа

Bambook.com в социальных сетях: Facebook

Мы все очень стараемся чтобы наш магазин был лучшим !
Команда разработчиков. Copyright © 2001, 2007, 2014 support@bambook.com