Книжный интернет магазин в Киеве - интернет магазин книг Бамбук
книжный интернет магазин
українською по-русски
Укажите email и пароль:
   
Регистрация
Кол-во: 0 шт.
Скидка: 0%
0.00 грн.
Просмотреть содержимое заказа
Карта покупателя
Новинки Самые популярные книги Акции Книги
 
Расширенный поиск Нужна помощь? Партнерка

16.00
Книги
[]
Акции и предложения(+1)
- Новые Поступления(+422)

- Букинистическая книга
[] Дом. Досуг. Семья. Хобби(+4)
[] Естественные науки(+3)
[] Книги детям(+8)
[] Компьютеры. Программирование и Cети
[] Наука. Техника
[] Нехудожественная литература(+2)
[] Образование и учеба(+26)
- Разное(+372)
[] Художественная литература(+7)
[] Эзотерика, Религия, Оккультизм(+4)
[] Экономика, бизнес, финансы(+3)

Глас народа


Какой из нижеперечисленных факторов является для Вас наиболее значимым при покупке новой книги?

Рецензия, прочитанная в специализированных газетах и журналах
Резонанс, вызванный книгой в печатных и электронных СМИ
Имя автора
Отзывы друзей и коллег
Исключительно собственное мнение
Книжные сайты, где пользователи делятся прочитанным


Велесова книга

микола карпенко  


Велесова книга 
Микола Карпенко купить
Позиция отсутствует.

Оставьте заявку .Мы постараемся ее отыскать, немедленно известив Вас об этом.


ISBN : 966-7833-76-3
Издание: Печатное, мягкий переплет
Язык: Украинский
Год издания: 
Место издания: КИЕВ
Издатель:  Видавець Карпенко Вадим Миколайович
Жанр:  Поэзия
Вес, кг:  0.500
Код Товара: 120939

196 стор. Вперше про "Влес-книгу" я дізнався з публікації у журналі "Дніпро" (1990, № 4) Вміщені в ній фрагменти загадкової пам'ятки глибоко схвилювали мою уяву: захотілося передати їх віршем!.. Не до кінця зрозуміле прочитувалось інтуїтивно (адже я теж нащадок своїх пращурів, отже обізвалися вони і до мене?!). 1 перші переспіви були здійснені швидко... Згодом я попросив у свого сусіда Сергія Плачинди російськомовний примірник "ВК", переклав дощечки, яких не вистачало, - і майже завершив роботу, коли до рук моїх трапила "Велесова книга" у перекладі Бориса Яценка, а в ній - автентичний текст. Як міг, вивірив точність фактів, тлумачень та перебіг подій, але структури книги вже не міняв: дотримуючись, в основному, текстів дощечок, я по-своєму упорядкував книгу, йдучи за тим же голосом інтуїції та уяви: хотілось повніше передати патріотичний дух і зміст оригіналу, піднесеність і поезію оповіді. Щоб не згубити жодного вартісного слова чи образу, я вплів у неї "Пісні Бояні", а тексти, що звучали мені як молитви пращурів наших, зібрав у "ДажбожіЙ криниці*1 і подав у кінці книги... В моїх переспівах, дякуючи підтримці Юрія Муш-кетика, тодішнього голови НСПУ, Інституту українознавства (директор Петро Кононенко) та видавців з "Українського Центру духовної культури", вона й побачила світ 1998 року - ця диво-пам'ятка 5-9 ст., в якій викладена міфоісторія слов'ян-укрів, чий родовід повів Кий — син Орія... Далеко вглиб віків побачилась мені праісторія наша! Жаль було ставити крапку. І з'явилися книги "На Перуновій обмілині", "Шапка Мономаха", "Заступила чорна хмара та білую хмару". Але спершу була - "Велесова книга". Спершу було слово пращурів... Микола КарпенкоISBN:966-7833-76-3

  Возможно Вас заинтересует

Велесова книга 
со словарём. 8-
е изд. испр. и 
доп. Гнатюк Ю.,
 Гнатюк В. Веле
сова книга со с
ловарём. 8-е из
д. испр. и доп.
 <b>ISBN:978-5-
906304-04-9 </b
Велесова книга со ...
326.00 грн
Купить
Савитри. Легенд
а и Символ. Кни
га 1. Книга нач
ал Шри Ауробинд
о Вашему вниман
ию предлагается
 эпическая поэм
а
Савитри. Легенда и ...
434.00 грн
Купить
Angulus / Optic
us. Книга 3. 20
09-2011 гг. Сер
гей Магид Серге
й Магид начал п
исать стихи в 1
963 г. В 1970-8
0-е гг., не име
я возможности о
фициальных публ
Angulus / Opticus. ...
330.00 грн
Купить
А. С. Пушкин. П
олное собрание 
сочинений в 20 
томах. Том 2. С
тихотворения. К
нига 1. Петербу
рг. 1817-1820 А
. С. Пушкин Ваш
ему вниманию пр
едлагается перв
А. С. Пушкин. ...
382.00 грн
Купить
Агния Барто. Кн
ига стихов Агни
я Барто Стихи А
гнии Барто для 
самых маленьких
 пронизаны опти
мизмом, юмором,
 простым и поня
тным детям. Мал
енький читатель
Агния Барто. Книга ...
162.00 грн
Купить
Айболит и вороб
ей. Книга-панор
амка Чуковский 
Корней Иванович
 Серия`Карусель
ка`представляет
 книгу-панорамк
у для малышей, 
в которую вошла
 сказка Корнея
Айболит и воробей. ...
87.00 грн
Купить
Александр Блок.
 Полное собрани
е сочинений и п
исем в 20 томах
. Том 6. Книга 
1. Драматически
е произведения 
(1906-1908) Але
ксандр Блок В т
оме представлен
Александр Блок. ...
1561.00 грн
Купить
Александр Пушки
н. Полное собра
ние сочинений в
 20 томах. Том 
2. Книга 2 (Юг.
 1820-1824). Ст
ихотворения Але
ксандр Пушкин В
 очередной том 
полного академи
Александр Пушкин. ...
3462.00 грн
Купить
Александр Шарго
родский. Книга 
стихов Александ
р Шаргородский 
Творчество киев
ского поэта Але
ксандра Шаргоро
дского, к сожал
ению, почти неи
звестно читател
Александр ...
243.00 грн
Купить
Андрей Усачев. 
Большая книга с
тихов и рассказ
ов Андрей Усаче
в В книгу вошли
 стихи и расска
зы, пожалуй, са
мого популярног
о на сегодняшни
й день писателя
Андрей Усачев. ...
300.00 грн
Купить


Оставить отзыв
Оцените эту позицию:

Текущая оценка( 3.0 оценок 11 ):
    3.0

 • Доставка:
  по Киеву:
  • курьером - 35 грн.(независимо от веса) /бесплатноот 500 грн.
  • до склада через Новая Почта от 35 грн.
  по Украине:
  • до склада в вашем городе через Новая Почта или УкрПочта - от 35 грн.
  • адресная доставка до дверей Новая Почта или УкрПочта - от 45 грн.
  в другие страны:
  • по тарифам УкрПочты, UPS, DHL.
 • Оплата:
  • наличные при получении товара;
  • банковский перевод;
  • online (VISA/MasterCard, WebMoney, Приват24).
 • Гарантия
   Согласно ЗУ "О защите прав потребителей" изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.


Контакты | | Условия оплаты | Условия доставки | | О нас | Распродажа

Bambook.com в социальных сетях: Facebook

Мы все очень стараемся чтобы наш магазин был лучшим !
Команда разработчиков. Copyright © 2001, 2007, 2014 support@bambook.com